پابجی: تست سرور جدید Xbox

پابجی اعلام کرد که فردا شاهد سروری ازمایشی برای پابجی هستیم!

به گفته آنها میتوانید این اپدیت جدید رو بر روی کونسول xbox دانلود کنید!

پابجی دلیل این تست را اینجوری بیان میکند که:

در طول دو ماه گذشته، ما کار سختی را برای بهبود عملکرد، ثبات و .. انجام داده ایم  و دلیل این سرور ازمایشی برای برسی کیفت سرور است تا به سروری بهتر دست یابیم امید واریم این سرور برای مدتی کمی نباشد و ما شاهد کار این سرور برای مدت طولانی باشیم.

جزئیات تست:

 

ایالات متحده (PDT) برنامه

4/25، 4/26، 4/27: سرورهایی که از ساعت 5 بعد از ظهر PDT تا ساعت 11 صبح PDT در دسترس هستند

4/28 و 4/29: سرورهای PDAM از 11 صبح تا 11 بعد از ظهر PDT در دسترس هستند

برنامه ریزی اروپا (CEST)

4/26، 4/27، 4/28: سرورها در ساعت 2 صبح از CEST تا ساعت 8 صبح در دسترس هستند

4/28 و 4/29: سرورهای موجود در ساعت 8 بعد از ظهر از طریق CEST تا ساعت 8 صبح

در این اپدیت شاهد چه چیز های هستیم؟

1.بهینه سازی و پایداری در اجرا

2.اضافه شدن جهان جدید

3.اضافه شدن اسلحه های جدید

4.اضافه شدن وسایل نقلیه جدید مانند اتوبوس، موتور

5.بهینه سازی منوی بازی

 

آخرین دیدگاه ها